Bể bơi Hidden Charm Resort

Gạch trang trí hồ bơi mosaic

Gạch mosaic trang trí ngoại cảnh hồ bơi

Gạch mosaic ốp lát bể bơi

Gạch mosaic trang trí tiểu cảnh hồ bơi

Gạch mosaic gốm trang trí bể bơi

Gạch mosaic vuông màu xanh

Gạch ốp bể bơi mosaic đẹp

Gạch mosaic lát nền bể bơi

Gạch mosaic lát đáy bể bơi

Gạch mosaic gốm trang trí hồ bơi

Bể bơi Hidden Charm Resort

Công trình bể bơi Hidden Charm Resort sử dụng gạch xanh gốm mosaic của Anam Tile cho lát đáy và ốp thành bể bơi, sử dụng gạch mosaic trắng cho tiểu cảnh hồ nước.

Sản phẩm

Gạch mosaic gốm trang trí bể bơi