Showroom Gốm Sứ Anam Tile

Cửa hàng Anam Tile

Showroom Gốm Sứ Anam Tile

Tranh mosaic Hoa diên vĩ

Tranh gốm mosaic

Tranh gốm mosaic hoa diên vĩ

Tranh mosaic cánh bướm

Tranh mosaic chuồn chuồn

Tranh mosaic hoa diên vĩ trang trí

Tranh mosaic nghệ thuật độc đáo

Tranh có nhiều kích thước đa dạng

Tranh mosaic có kích thước đa dạng tùy chọn

  • Công trình: Showroom Gốm Sứ Anam Tile.
  • Địa chỉ: 67, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.
  • Vị trí: Tranh mosaic trang trí tường.

Sản phẩm

Tranh gốm mosaic hoa diên vĩ
Tranh mosaic Cúc đại đóa trắng đỏ
Tranh mosaic Hoa hướng dương
Tranh mosaic Hoa trắng