Chung cư Mipec Riverside Long Biên

Tranh module mosaic vuông

Tranh module mosaic vuông trang trí ngoại thất

Trang trí sân thượng Mipec Riverside Long Biên

Sân thượng Mipec Riverside Long Biên

Ngoại thất Mipec Riverside Long Biên

Gạch mosaic vuông trộn màu xanh

Gạch mosaic vuông ốp ngoại thất

Gạch mosaic trang trí ngoại thất Mipec Riverside Long Biên

Gạch mosaic trang trí ngoại thất chung cư

Gạch mosaic ngoại thất Mipec Riverside Long Biên

Gạch mosaic men thủy tinh trang trí ngoại thất

Gạch mosaic hình vuông trang trí ngoại thất

Gạch mosaic gốm trang trí ngoại thất

Gạch mosaic gốm hình vuông

Gạch gốm mosaic trang trí ngoại thất

Gạch gốm mosaic ngoại thất Mipec Riverside Long Biên

Gạch gốm mosaic hình vuông

Anam Tile thi công trang trí ngoại thất Mipec Riverside Long Biên

Chít mạch gạch mosaic

Thi công ốp gạch mosaic

Thi công ốp lát gạch mosaic ngoài trời

Trang trí ngoại thất Mipec Riverside Long Biên

Thi công gạch mosaic

  • Công trình: Chung cư Mipec Riverside Long Biên.
  • Địa chỉ: Số 2 phố Long Biên II, quận Long Biên, TP Hà Nội.
  • Vị trí: Tường sân thượng.

Sản phẩm

Gạch mosaic gốm hình vuông