Ngoại thất Biệt thự Ciputra

Ngoại thất biệt thự Ciputra

Gạch mosaic tranh ốp cột

Trang trí ngoại thất biệt thự bằng tranh mosaic

Tranh trang trí ngoại thất biệt thự

Tranh mosaic ốp ngoại thất

Tranh mosaic gốm ốp ngoại thất

Tranh mosaic module trang trí ngoại thất

Thi công ốp tranh mosaic ngoại thất

Thi công ốp gạch mosaic tranh trang trí

Thi công cắt gạch mosaic

Thi công dán gạch mosaic

  • Công trình: Biệt thự Ciputra.
  • Địa chỉ: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
  • Vị trí: Ngoại thất.

Sản phẩm

Tranh mosaic Bốn mùa