Sân vườn Hidden Charm Resort

Tranh mosaic Mai đào xanh trắng

Tranh mosaic trang trí ngoại thất

Tranh mosaic trang trí ngoại thất đẹp

Tranh mosaic trang trí tường ngoài trời

Tranh mosaic trang trí sân vườn

Trang trí ngoại thất bằng tranh mosaic

  • Công trình: Hidden Charm Resort.
  • Địa chỉ: Số 9, Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình.
  • Vị trí: Sân vườn.

Sản phẩm

Tranh mosaic hoa đào trắng, hoa mai trắng