The Gufo Lounge & Cuisine Hà Nội

Gạch lá cây ốp quầy bar

Gạch mosaic hình lá cây

The Gufo Lounge & Cuisine

Trang trí quầy bar nhà hàng bằng gạch lá cây

Gạch lá cây trang trí quầy bar

Ốp quầy bar bằng gạch lá cây

Gạch quầy bar lá cây

Gạch lá cây màu xanh trang trí quầy bar

Gạch lá cây màu xanh đồng

  • Công trình: The Gufo Lounge & Cuisine.
  • Địa chỉ: 30 Tô Ngọc Vân Tây Hồ Hà Nội.
  • Vị trí: Quầy bar.

Sản phẩm

Gạch lá cây màu xanh đồng