The Q Hotel

Tranh mosaic trang trí the Q hotel

Tranh mosaic trang trí quầy bar khách sạn

Tranh mosaic bông hoa trắng

Tranh mosaic gốm trang trí khách sạn

Tranh mosaic trang trí khách sạn

Tranh gốm mosaic trang trí khách sạn

  • Công trình: Khách sạn The Q Hotel.
  • Địa chỉ: 87-89-91 Nguyễn Trường Tô, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
  • Vị trí: Tranh mosaic trang trí khu vực quầy bar.

Sản phẩm

Tranh mosaic bông hoa trắng