Phòng bếp Biệt thự Bát Tràng

Tranh mosaic trang trí phòng bếp

Tranh mosaic trang trí phòng ăn

Tranh mosaic đẹp

Gạch mosaic trang trí bàn ghế

Tranh mosaic gốm Lavender

Tranh Lavender mosaic

Tranh gốm mosaic Lavender

Gạch mosaic tranh Lavender

Tranh mosaic Lavender

Tranh mosaic Loa kèn trắng

  • Công trình: Biệt thự Bát Tràng.
  • Địa chỉ: Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.
  • Vị trí: Tường phòng ăn, bàn phòng ăn.

Sản phẩm

Tranh Lavender mosaic
Tranh mosaic Loa kèn trắng