Phòng khách Biệt thự Bát Tràng

Gạch lát nền nhà mosaic

Gạch mosaic lát nền phòng khách

Gạch mosaic tranh lát nền phòng khách

Tranh mosaic trang trí phòng khách đẹp

Tranh mosaic Hoa dây vàng

Tranh mosaic module Hoa dây vàng

Tranh gốm mosaic Hoa dây vàng

Tranh mosaic ốp tường phòng khách đẹp

Tranh mosaic module Vòng xoáy thời gian

Tranh mosaic Vòng xoáy thời gian

Tranh mosaic gốm Vòng xoáy thời gian

Tranh module mosaic Vòng xoáy thời gian

Tranh gốm mosaic Vòng xoáy thời gian

  • Công trình: Biệt thự Bát Tràng.
  • Địa chỉ: Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.
  • Vị trí: Tường và sàn phòng khách.

Sản phẩm

Tranh mosaic Vòng xoáy thời gian
Tranh mosaic Hoa dây vàng