Phòng tắm Hidden Charm Resort

Tranh mosaic gốm Trăm hoa khoe sắc

Tranh trang trí mosaic Trăm hoa khoe sắc

Tranh Trăm hoa khoe sắc mosaic

Tranh mosaic trang trí Trăm hoa khoe sắc

Tranh mosaic gốm trang trí hồ bơi đẹp

Tranh mosaic gốm trang trí đẹp

Tranh mosaic gốm trang trí hồ bơi đẹp

Tranh mosaic gốm trang trí bể bơi

Tranh mosaic Thu vàng

Phòng tắm Hidden Charm Resort

Tranh mosaic trang trí phòng vệ sinh

Ốp nhà tắm bằng gạch mosaic vuông

Nhà tắm ốp gạch mosaic vuông màu xanh

Gạch mosaic vuông ốp nhà tắm

Tranh mosaic trang trí

Tranh hoa tím mosaic

Tranh hoa ghép mosaic

Gạch ốp nhà tắm mosaic

Gạch mosaic vuông trộn màu xanh lam

  • Công trình: Hidden Charm Resort.
  • Địa chỉ: Số 9, Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình.
  • Vị trí: Phòng tắm.

Sản phẩm

Tranh mosaic Trăm hoa khoe sắc
Tranh mosaic Thu vàng
Gạch mosaic vuông trộn màu xanh lam