Phòng tắm Sun Plaza Hạ Long

Phòng tắm Sun Plaza Hạ Long

Gạch vảy cá ốp nhà tắm Sun Plaza Hạ Long

Gạch mosaic vảy cá ốp nhà tắm Sun Plaza Hạ Long

Gạch hình vảy cá ốp nhà tắm Sun Plaza Hạ Long

Cách thi công gạch mosaic

Cách lát gạch mosaic

Kỹ thuật lát gạch mosaic

Thi công ốp lát gạch mosaic

Ốp tường bằng gạch vảy cá

Gạch vảy cá xanh lục bảo ốp nhà tắm

Gạch hình vảy cá xanh lục bảo

  • Công trình: Phòng tắm Sun Plaza Hạ Long.
  • Địa chỉ: Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long.
  • Vị trí: Tường phòng tắm.

Sản phẩm

Ốp tường bằng gạch vảy cá