Phòng tắm Vinhomes Green City

Phòng tắm Vinhomes Greencity

Tranh mosaic ốp tường phòng tắm

Tranh mosaic Mai đào xanh trắng ốp phòng tắm

Tranh gốm mosaic ốp nhà tắm

  • Công trình: Phòng tắm Vinhomes Green City.
  • Địa chỉ: Huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
  • Vị trí: Tường phòng tắm.

Sản phẩm

Tranh mosaic hoa đào trắng, hoa mai trắng